POSTDOCTORAL FELLOWS &
VISITING SCHOLARS

 • Dr. Juan Zhang 张娟老师zhangjuan@tyut.edu.cn
  Lecturer in Taiyuan University of Technology

 • Dr. Zhen Su 苏真博士zhensu@ccnu.edu.cn
  Ph.D in The University of New South Wales

7TH YEAR
GRADUATE STUDENTS

 • Bao-Cheng Wang 王宝成2224154001@qq.com
  Hubei University of Education

 • Bin Lu 卢宾lubin@mails.ccnu.edu.cn
  Central China Normal University

 • Xuan Jiang 姜烜656619157@qq.com
  Wuhan University of Technology

 • Dong Liang 梁东2871506442@qq.com
  Central China Normal University

6TH YEAR
GRADUATE STUDENTS

 • Fu-Dong Lu 路福东Lufudong@mails.ccnu.edu.cn
  Huazhong Agricultural University

 • Zheng-Xin Zhou 周郑鑫245248028@qq.com
  Hubei University

 • Guo-Qing Li 厉国庆1375720418@qq.com
  qufu normal university

 • Peng-Zi Wang 王芃梓920719804@qq.com
  Nanjing Normal University

5TH YEAR
GRADUATE STUDENTS

 • Yue Jia 贾玥249220657@qq.com
  Central China Normal University

 • Xiang-Kui He 何向奎xiangkui0211@163.com
  Anhui University

 • Xue-Song Zhou 周雪松18392127503@163.com
  Northwest A&F University

 • Bin Shi 石斌a18458@qq.com
  Gansu Agricultural University

 • Wei Xiong 熊威916340355@qq.com
  Hubei University of Education

 • Bao-Le Qu 曲宝乐qbl1996118714@163.com
  liaocheng university

 • Guo-Feng Li 李国锋lgf9522@qq.com
  Henan Normal University

4TH YEAR
GRADUATE STUDENTS

 • Liang-Neng Wang 王良能1067747044@qq.com
  Hubei University

 • Yu-Qing Xiao 肖雨晴1572782252@qq.com
  Central China Normal University

 • Fan Teng 滕帆fanteng@mails.ccnu.edu.cn
  Hunan Agricultural University

3RD YEAR
GRADUATE STUDENTS

 • Hao Jiang 蒋豪850785099@qq.com
  Xi'an Polytechnic University

 • Ming-Hang Bi 毕明航2403081071@qq.com
  Wuhan Institute of Technology

 • Peng Chen 陈鹏1264630239@qq.com
  Center China Normal University

 • Jun-Chuan Bai 白俊川1781323502@qq.com
  Wuhan Institute Of Technology

 • Bin Zhang 张斌1845658830@qq.com
  LiaoCheng university

 • Ya-Li Wu 吴雅莉1632141978@qq.com
  Center China Normal University

 • Fen-Ya Xiong 熊芬娅3496243521@qq.com
  Yunnan Normal University

 • Wei Zhao 赵薇zhrongwei123@163.com
  Shangqiu Normal University

 • Xiao-Die Huan 郇小蝶15254684263@163.com
  Liaocheng University

2ND YEAR
GRADUATE STUDENTS

 • Fan-Rong Meng 孟凡荣mfr17339245372@mails.ccnu.edu.cn
  Anyang Normal University

 • Tian-Tian Li 李甜甜ltt1603@163.com
  Xinyang Normal University

 • Zhi-Cheng Mao 毛志诚mzc@mails.ccnu.edu.cn
  Southwest Minzu University

 • Zi-Wei He 何子威heziwei928@mails.ccnu.edu.cn
  FuYang Normal University

 • Bin-Xian Chen 陈彬贤binxian@mails.ccnu.edu.cn
  Xihua University

 • Bin-Jun Zhang 张斌俊binjun18379485305@mails.ccnu.edu.cn
  Jiangxi Agricultural University

 • Lin He 何琳helin@mails.ccnu.edu.cn
  Shaanxi Normal University

 • Zhi-Hui Huang 黄志辉huangzhihui@mails.ccnu.edu.cn
  Huaihua University

 • Shi-Qi Liu 刘仕琦liushiqi2021@mails.ccnu.edu.cn
  Wuhan Institute of Technology

 • Yu-Jie Li 李玉洁yujie@mails.ccnu.edu.cn
  Central China Normal University

 • Xue Wu 吴雪wuxue196@mails.ccnu.edu.cn
  Nanjing Tech University

1ST YEAR
GRADUATE STUDENTS

 • Chun-Yan Liao 廖春燕2930068138@qq.com
  Yangtze Normal University

 • Hua Long 龙华2457663855@qq.com
  Southwest minzu university

 • Wen-Yuan Qu 屈文原2041587905@qq.com
  China Three Gorges University

 • Jun-Wei Shi 施俊伟2253233915@qq.com
  Jiangxi Normal University of Science and Technology

 • Bing-Feng Wang 王炳峰453038024@qq.com
  Wuhan bioengineering institute

 • Wen-Cheng Wang 王文程2860734053@qq.com
  Gansu Agricultural University

 • Jin Wen 闻静2671735183@qq.com
  Hubei University of Technology

 • Meng Xiao 肖萌2167463017@qq.com
  Jiangxi Normal University

 • Bao-Ru Yuan 袁宝如2195233505@qq.com
  Hefei Normal University

 • Ren-Jie Yu 余仁杰3588584861@qq.com
  FuYang Normal University

 • Jin-Pu Zhao 赵金璞1239600838@qq.com
  Henan Agricultural University

 • Ke Zhao 赵柯2089624968@qq.com
  Henan University

返回顶部